Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018

Διάφανα

Η ανάσα σου ήτανε η πρώτη μου πατρίδα
κι η μυρωδιά σου ήταν ο πρώτος μου εθισμός
Άραγε υπήρξαμε ποτέ; Στα όνειρα μας!